Logged in as Guest
Group "Guests"Welcome Guest
RSS
EKO PLOCKA
Почетна

Гости на сајтот

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Логирање

   Е


   К


   О   П


   Л


   О


   Ч


   К


   А

ЕКОЛОШКА ХИМНА

Секое дете,кога зора ќе заруди
тре
ба гулаб или гугутка да го разбуди
и да здогледа драги, насмеани лица
да храни барем десетина птици
и да сретне, пред и по јадење,сито
дваесетина брези, липи или елка вита.
Та
ка со малку добра желба таа младост
ке расте во нежност и со радост.


Секоја жена во животот треба
да одгледа и по некое бебе.
Сите жени, ако е можно сега
треба да имаат бавча на своите лица
со невенче, роза или љубичица.
Така нејзе, со малку повеќе мечти
деновите ќе и бидат како бавчи цветни.


Секој човек, треба како прво
за секое дете да засади дрво.
Секој човек, може, ако сака прошка
да калеми и негува по некоја овошка
и да има што повеќе другари
дрвја листопадни или четинари.
Така нему, по ширните друмја
ќе му шумоли овоштарник или шума.


Search

Пријатели
  • Create a free website
  • Online Desktop
  • Free Online Games
  • Video Tutorials
  • All HTML Tags
  • Browser Kits  • Страната ја изготви:
    НЕЛА СЛЕЗЕНКОВА НИКОВСКА