Logged in as Guest
Group "Guests"Welcome Guest
RSS
EKO PLOCKA
Почетна

Гости на сајтот

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Логирање

   Е


   К


   О   П


   Л


   О


   Ч


   К


   А

Штедење енергија


Енергијата е сила која овозможува многу нешта да проработат. Таа не може да ја видиме, но иако таа го придружува секој предмет на оваа планета ете затоа е толку важна за нашата околина и затоа треба да ја штедиме, за да ја имаме во изобилство. Треба да постапуваме разумно иако ние штедиме треба да правиме повеќе кампањи и да им укажуваме на нашите другарчиња зошто треба да штедиме енергија. Има многу начини како да ја штедиме енергијата но и многу пораки еве неколку меѓу кои и е мојата позната но и најпоучна:

            - ШТЕДИ ЕНЕРГИЈА ДЕНЕС И УТРЕ, ШТЕДИ СЕКОЈ ПАТ ЗА ВО ИДНИНА ДА НЕ ЖИВЕЕШ ВО ВЕЧЕН И НЕ ПОСАКУВАН МРАК!!!

            - Светилките да бидат изгасната додека не сме во некоја соба и не престојуваме во неа!

Eнергијата според мене е нешто од најважните работи на овој свет без неa не би можеле да живееме. Енергијата во нашиот живот може да се појави во различни случаи како на пример енергија на светилките, нашата енергија во нашето тело, енергијата на ветерот, енергијата на сонцето, енергијата на водата итн. Енергијата може да се преобрази во кинетичка и складирана кинетичка е онаа која ни дава сила да се движиме, а складираната онаа која ја складираме во нас.
Анкетен лист за штедење енергија

Дали штедиш енергија?

Да                         не

Како  го правиш тоа најчесто.Образложи.

Податоците што се добиени од анкетата се претставени во Excel


Извештај за извршената анкета за штедење енергија

На анкетата на прашањето дали штедиш енергија од испитаниците со да одговориле:19 лица, а со не одговориле:3 лица.

Оваа анкета им ја поставив на учениците од VI 2одд .

Најчест одговор на учениците на прашањето како штедат енергија беше:

-Ги гасам светилките не го исклучувам телевизорот кога нема потреба и сл.

Изготвил: 

ученик Ангел Стевковски 

Search

Пријатели
  • Create a free website
  • Online Desktop
  • Free Online Games
  • Video Tutorials
  • All HTML Tags
  • Browser Kits  • Страната ја изготви:
    НЕЛА СЛЕЗЕНКОВА НИКОВСКА